Om oss

Svensk Direktreklam är Sveriges största distributör av direktreklam

Svensk Direktreklam Sveriges största distributör av direktreklam och även en av Sveriges största ungdomsarbetsgivare. Med hjälp av tusentals utdelare får en stor del av Sveriges hushåll sin reklam i brevlådan varje vecka.

1976 startade Erik Grönberg och Roland Tipner Svensk Direktreklam. Vi har gått från att vara en renodlad distributör av direktreklam till att bli ett kvalificerat medieföretag med specialistkunnande inom direktreklam (DR). Med våra franchisetagare, som är fördelade över hela landet, kan vi hjälpa våra kunder att nå ut till samtliga Sveriges hushåll. Vi erbjuder våra kunder oadresserad direktreklam, målgruppsselekterad direktreklam och adresserad direktreklam och kan hjälpa till med allt från idé och målgruppsurval till distribution och effektmätning. Sedan 1994 är vi godkända som postoperatör av Post & Telestyrelsen.

Om du vill veta mer om Svensk Direktreklam, om våra produkter, vårt miljöarbete med mera kan du gå in på vår hemsida www.sdr.se.

Franchising - en framgångsrik affärsmetod som växer

Svensk Direktreklam är ett franchiseföretag. Det innebär att utöver våra 23 egenägda lokala kontor så har vi även 11 lokala franchisekontor, där de äger sin egen verksamhet men ingår i ett samarbete. Alla lokala kontor ser likadana ut och fungerar på ett likartat sätt. Kontoren ansvarar för sitt distributionsområde och lokala direktreklamkampanjer. Som utdelare arbetar du på ett av de 34 lokala kontoren.

Det är inte konstigt att franchising är en affärsmetod som växer både i Sverige och i övriga världen. Affärsupplägget har visat sig vara mycket livskraftigt. Idag finns fler än 450 franchisekedjor på den svenska marknaden. Dessa sysselsätter runt 100.000 personer och många kedjor planerar att utveckla sin verksamhet.

Franchising kombinerar det bästa från två världar: ett lyckat affärskoncept och egenföretagarens engagemang, uthållighet och drivkraft. Franchisegivaren ger franchisetagaren rätten att, mot ersättning, använda givarens namn, koncept, sortiment eller dylikt. Franchisetagaren förbinder sig i sin tur att följa de regler som franchisegivaren satt upp.

Franchising innebär en rad fördelar för båda parter. Fördelarna för franchisegivaren är till exempel snabb expansion, riskvilligt kapital från franchisetagarna, effektiv marknadsbearbetning, minimal central administration etcetera. Franchising medför även fördelar för franchisetagaren, exempelvis tillgång till ett testat affärskoncept, utbildning, stöd och hjälp, minskad risk med mera.

Miljöarbete

Vi på Svensk Direktreklam tar, tillsammans med våra kunder och leverantörer, ett stort miljöansvar. Vi engagerar både den egna personalen och våra samarbetspartners i miljöarbetet, och för varje år sätter vi nya detaljerade miljömål. Vi är sedan februari 2000 certifierade enligt ISO 14001. Två gånger per år revideras vårt miljöledningssystem av Intertek Semko Certification. Därtill är vi medlem i Stockholms klimatpakt.

Hösten 2010 införde vi Klimatkompenserad Direktreklam vilket gör det möjligt för de av våra kunder som önskar, att klimatkompensera för den direktreklam de gör tillsammans med oss.

Genom att räkna fram hur stor miljöpåverkan kundens direktreklamutskick har får kunden möjlighet att kompensera för sitt utskick. Genom att betala lite mer för direktreklamen bidrar våra kunder ekonomiskt till olika hjälpinsatser runt om i världen för att begränsa koldioxidutsläppen. Pengarna går till exempel till att bygga vindkraftverk och andra miljöprojekt i tredje världen. Dessa miljövänliga alternativ ersätter mindre miljövänliga, därav klimatnyttan.

Varje hjälpinsats granskas mycket noggrant och det sker regelbundna mätningar av den faktiska klimatnyttan. Regelverket för projekten definieras i Kyotoprotokollet och övervakas av FN. Vår samarbetspartner i detta arbete är Tricorona.

Nej tack till reklam

Direktreklam är antingen adresserad eller oadresserad. Sedan 1993 gäller en överenskommelse mellan Konsumentverket, Posten och Swedma om att konsumenter som så önskar skall slippa få oadresserad reklam i sin brevlåda. Enligt denna överenskommelse ska de som inte vill ha oadresserad direktreklam sätta upp en nej tack-skylt på sin brevlåda eller vid sitt brevinkast. Denna nej tack-skylt ska innehålla formuleringen ”ingen reklam, tack” eller ”nej tack till reklam”. Som utdelare måste du respektera dessa skyltar och får därför inte dela ut oadresserad direktreklam till de hushåll som har en sådan skylt uppsatt.

Gruppförsändelser, eller samhällsinformation som det också kallas, ska däremot alltid delas ut till samtliga hushåll. Detta oavsett om hushållet har satt upp en nej-tack skylt eller inte. Den här typen av information går alltså inte att avsäga sig. Till gruppförsändelser räknas information från statliga myndigheter och kommunala organ, politiska partier och ideella föreningar. Ytterligare en variant av nej-tack finns att ta hänsyn till, denna är nej-tack till gratistidningar. Som utdelare skall du ej dela ut gratistidningar till de hushåll med en sådan skylt.

Ibland kan det vara svårt att veta hur en viss trycksak klassas, det vill säga om den är reklam eller gruppförsändelse (samhällsinformation). På följesedeln, som du får tillsammans med trycksakerna, står det alltid om en trycksak klassas som gruppförsändelse och därmed ska delas ut till samtliga hushåll. 

Kontakta huvudkontoret

Svensk Direktreklams huvudkontor finns i Uppsala, närmare bestämt på Fyrisborgsgatan 2. På huvudkontoret finns alla de som arbetar med ekonomi, produktionsledning, franchisesupport, IT-support, juridik, miljö, drift och utveckling. Om du vill prata med någon av dessa personer ringer du 018-172100.